Print Icon
 
   

Söndagar kl.15 

I torsdags hade Henric och jag förmånen att delta i ett rundabordssamtal i Malmö med tunga företrädare för några av Sydsveriges viktigaste företag. Givetvis dryftades det mesta. Allt hänger ju ihop.

 

En av de diskussioner som jag tar med mig därifrån är den om T-kompetens. Alienation (att man inte förstår varför man gör det som man gör på jobbet) är naturligtvis sedan länge helt oacceptabelt.

 

Istället måste vi eftersträva bildning så att alla förstår, inte bara vad och hur utan också, varför. Det är bara då man självständigt kan välja vad och hur utan att fråga chefen… Och, chefen har ju i allmänhet annat att göra…

 

Här har vi inom industrin mycket att lära av andra: Oavsett vilken roll man har i ett fotbollslag så måste man kunna fotboll. Oavsett vilket instrument man spelar i en orkester så måste man kunna musik. Och, oavsett vilken domänkunskap man har inom produktionen så måste man kunna driftssäkerhet.

 

Driftssäkerhet är ett stort begrepp. Förutom analog och digital teknik ingår strategier och andra planer, ekonomi, soft skills, känsla för de affärsmodeller och juridik som gäller, olika sorters säkerheter (inkl cybersäkerhet) och kraven på industriell hållbarhet …

 

Ingen kan vara specialist på allt men alla måste i allt högre grad bry sig om helheten. Och att bry sig underlättas av… nej, kräver bildning.

 

Som alltid uppstod en diskussion om ordval och titulaturer. Språk är viktigt. Ord skall leda tanken rätt och hjälpa oss att dela våra tankar så att kommunikationen fungerar. En av de personer som vi träffat under våren har titeln Future reliability manager. Den titeln skulle duga för FN:s generalsekreterare eller USA:s president (inte minst i dessa dagar) och skulle därför visa världen hur viktiga vi är.

 

På tisdag träffar vi våra medlemmar i Bottenviken. Det skall bli spännande att se vad jag lär mig där… 

     

Agendan den närmaste tiden ser ut så här:


·  Den 24 maj träffas vårt nätverk uppe i Bottenviken hos SCA i Munksund mellan 9.30 och 15.30 för att diskutera regionalt samarbete kring smart produktion. Hör av dig om du vill vara med till info@sustainabilitycircle.se.

 

·  Onsdagen den 25 maj 15-16 diskuterar vi hur nedsläckt en fabrik egentligen kan/skall bli i framtiden. Det gör vi med en av landets auktoriteter på området: chalmersprofessorn Johan Stahre.

Länk för medlemmar och er som vill bli medlemmar.

 

·  Från den 30 maj till den 1 juni åker en grupp medlemmar tillsammans till Hannovermässan för att studera den tekniska utvecklingen.

 

·  Andra medlemmar kommer att träffas i samband med Underhållsmässan i Göteborg som börjar den 31 maj och slutar den 3 juni. Där bjuder vi på en rad aktiviteter som ber att få återkomma till i kommande nyhetsbrev.


·  Parallellt med underhållsmässan anordnar/deltar vi i en handfull aktiviteter. Additive intelligence (31 maj och 1 juni), Smart Maintenance Energy (31 maj), Smart Maintenance för livsmedelsindustrin (2 juni) och hur smart produktion kan arbeta med AI (2 juni) är några av dem. Som vanligt hittar du allt på www.sustainabilitycircle.se.


     

Klicka hem din personliga biljett idag!

·  Underhållsmässan i Göteborg, 31/5-3/6. Där kommer vi att arrangera föreläsningar och samtal på Kunskapsbaren. Programmet hittar du här. 

Hämta din mässbiljett för veckan här

     


Vi ses och hörs snart ,

Anders Källström

Ordförande Sustainability Circle

   
   

Follow Us On

You are receiving this email as you signed up for our newsletters.

Want to change how you receive these emails?

You can Unsubscribe or Update your preferences

$[HF:ORGINFO]$