Print Icon
 
   
     
   

Söndagar kl.15 

”Varför går det inte ännu snabbare?”

 

Vi har årliga utvecklingssamtal med våra medlemmar. De ger oss hela tiden ny inspiration:

Det är uppenbart att arbetet med Smartare Produktion går allt snabbare. Det är till och med så att många frågar sig varför det inte går ännu snabbare. När vi går genom anteckningarna hittar vi många förklaringar:

 

  1. Kompetensbrist. Det är svårt att hinna med den egna utvecklingen men också att hitta tillräckligt med relevant kompetens för externrekrytering. SC:s arbete med webbinarier syftar ju till att lösa, eller åtminstone lindra, det första problemet. Men, vad gör vi åt det andra?
  2. Tillvägagångssätt: När det gäller digitaliseringen hänger allt ihop med allt annat, som i ett ekologiskt system. Var börjar man? Och, var tar man nästa steg? Inget svar är riktigt självklart.
  3. Teknikval: Tekniken utvecklas snabbt. Det finns alltid en risk att det, längre fram, skall visa sig att vi satsat på fel teknik och investerat oss in i en återvändsgränd. Men, blir det bättre om vi väntar med beslutet?
  4. Inlåsningar: Organisatoriskt leder digitaliseringen till horisontell integration. Det innebär att alla (exempelvis kunder) blir allt mer beroende av alla andra (exempelvis leverantörer). Men, det innebär samtidigt att risken för ”inlåsning” ökar när kompetensen hamnar någon annan stans (s k customer lock in). 
  5. Svårt göra investeringskalkyl: ”Hur snabbt får vi tillbaka pengarna om vi gör en satsning? Kom tillbaka med en kalkyl!”. Vi känner alla igen uppmaningen. Men, investeringskalkyler bygger på historik. Men vad gör man när man pga de snabba förändringarna och den höga nyhetsgraden inte har någon historik?
  6. Kortsiktighet: Allt går fortare. Kraven på snabb pay back blir allt hårdare. Samtidigt förändrar digitaliseringen ”allt” och det måste få ta tid.
  7. Gammal teknik spökar: Vi börjar inte från början. Framtiden bygger vidare på historien och i historien finns det mycket som lägger en dålig grund till framtiden. Gammal analog teknik – kanske ända från 1960-talet - och gamla dåliga IT-system – kanske från 1980-talet - spökar i många företag. Vi måste ”städa” men varifrån får vi den tiden.
  8. Psykologiska och sociala strukturer ”spökar”: Denna punkt är svår eftersom den är både omfattande och känslig. Därför gör jag det här enkelt för mig genom att bara konstatera att en del nyckelpersoner av personliga (”pensionen är så nära”) eller sociala skäl (”gynnar detta min karriär”) kanske inte vill.
  9. Cyber security: Ett enormt problem som alla numera verkar vara medvetna om. Men, räcker kompetensen? Smart Produktion bygger på ”Internt of Things” och på ”Internet of People”. Och, internet kan hackas. Industrispionage och kriminalitet (utpressning) är två motiv.

 

Det är väl ingen tvekan om att dessa nio punkter måste komma upp till diskussion under 2022. 

Därmed över till Agendan den närmaste tiden. (Allt, ända fram till hösten, finns som vanligt under fliken Agendawww.sustainabilitycircle.se.

 

Aktiviteterna den närmaste tiden är de här:

 

·  Måndagen den 24 januari 15-16 kommer vi att arbeta med den fråga som hela världen just nu våndas över: nämligen hur vi skall fånga in växthusgaser. Kopplingen till vårt arbete är förstås stark. Sara Davidsson på Midroc är specialist i ämnet och kommer att lotsa oss genom vår tids möjligheter. Missa inte detta! Oavsett vad vi arbetar med kommer vår professionella tyngd att öka om vi kan länka vårt arbete till ett större sammanhang.

Länk för medlemmar + för er vill som bli medlemmar.

 

·  För ett drygt ett år sedan konstaterade vi, i samband med ett webbinarium som Volvo höll, att vi inte kommer att lyckas med ett smart maintenance om vi misslyckas med företagskulturen inom underhåll. Många organisationer, från kyrkan till idrottsföreningar, har insett vikten av en stark organisationskultur. Vi har jobbat med frågan sedan dess. Nästa tillfälle är den 28 januari 13-14. Om du vill vara med, men missat föregående tillfällen så uppskattar jag om du hör av dig till Henric eller mig.

Länk för medlemmar + för er vill som bli medlemmar.


·  Onsdagen den 2 februari 15-16 ägnar vi oss åt management på temat ”Just do it”! Gustav Nygren, fabrikschef på SCA, plus med ett stort ansvar för digitaliseringen av produktionen inom hela SCA, berättar om SCA:s tankar om framtidens fabrik och hur vi skall skörda alla de fördelar som vi är överens om finns inom räckhåll. Ta chansen att lyssna, ställa frågor och dela med dig av dina egna tankar.

Länk för medlemmar + för er vill som bli medlemmar.

 

·  Det är inte många år sedan som ”snack” om drönare i vårt arbete framstod som väldigt futuristiskt. Det säger ingen längre. Drönare är allt oftare bärare av sensorer vilket skapar nya möjligheter på ett väldigt kostnadseffektivt sätt. Den 3 februari kl 10-11 kommer vi att, tillsammans med Lars Wiberg på Borealis, att både bredda och fördjupa oss i detta intressanta ämne. Häng med!

Länk för medlemmar + för er vill som bli medlemmar.

 

·  Missa inte heller mötet med professor Anders Skoogh samt doktorerna Jon Bokrantz och Camilla Lundgren den 10 februari om datadrivna beslut. Frågan är oerhört central. Hur långt har svensk industri kommit? Hur arbetar de som kommit längst? Och, vilka är utmaningarna på vägen dit? Detta är förstå en av våra allra mest centrala frågor, så gör en markering i din kalender redan nu!

Länk för medlemmar + för er vill som bli medlemmar.


·   Notera också att Underhållsmässan i Göteborg, av pandemiskäl förstås, är flyttad till v 22 (31/5-3/6).

 

Många beklagar alla möten som ni tvingas missa. Vill därför påminna er om det rika bibliotek på nätet där alla webbinarier hamnar och som alla medlemmar via ett password har fri tillgång till. Hör av dig om ditt företag är medlem om du vill ha detta password.


Ha det till nästa söndag,

Anders Källström

Ordförande Sustainability Circle

   
   

Follow Us On

You are receiving this email as you signed up for our newsletters.

Want to change how you receive these emails?

You can Unsubscribe or Update your preferences

$[HF:ORGINFO]$