Print Icon
 

Söndagar kl.15

Dagens Industri har tillsammans med ett konsultföretag gjort en enkät hos svenska VD:ar. De viktigaste frågorna för VD:arna är enligt undersökningen:

Jag kan intyga att detta är inte är ett beställningsverk från Sustainability Circle även om man skulle kunna tro det. Det är gott att veta att vi är rätt positionerade.

Agendan den närmaste tiden ser ut så här:

 

·  Att hitta, angripa och om möjligt eliminera rotorsakerna till avvikelser och haverier är förstås centralt för en Smart Produktion och möjligheterna att förverkliga den svarta fabriken. Den 14 juni kl.15-16 träffar vi Adriana Ito från Chalmers som berättar om forskningsfronten på detta område.

Länk för medlemmar + för er som vill bli medlemmar.

 

·  Vi kommer aldrig att lyckas med en smart produktion om vi inte har med oss våra medarbetare och kollegor. En av de viktigaste företeelserna är företagskulturen. I moderna organisationer styrs vi av de värderingar som ger företagskulturen en riktning. Under det senaste året har en grupp med medlemmar arbetet med hur vi utvecklar en sådan kultur. Den 15 juni är det dags för en uppsummering. Vi planerar att starta en ny kulturgrupp under hösten. Är du intresserad av att vara med i denna nya grupp?

Hör i så fall av dig till info@sustainabilitycircle.se.

 

·  Den 16 juni 9.30 till 15.30 träffas vårt stafettnätverk i Bergslagen. Denna gång träffas vi hos Sandvik Coromant i Gimo. Sandvik kommer att berätta om hur de arbetar med digitaliseringen. Utifrån detta kommer vi att ha mycket att diskutera. Även om mötet i första hand vänder sig till er som är medlemmar i Bergslagen är alla välkomna.

Hör i så fall av dig till info@sustainabilitycircle.se.

 

·  Den digitala tekniken ändrar på allt, bl a hur vi är organiserade. Allt fler talar om att slå ihop underhåll, drift, utveckling och kanske IT till en ny funktion som kanske skall heta Driftssäkerhet (reliability). Driftsäkerhet arbetar på två horisonter; operativ resp strategisk driftsskerhet. Volvo Powertrain är ett av de företag som tänker i dessa banor. Ta chans att lyssna på och diskutera med Sven Wilhelmsson den 17 juni kl 13-14.

Länk för medlemmar + för er som vill bli medlemmar.

     


Vi hörs snart ,

Anders Källström

Ordförande Sustainability Circle

   
   

Follow Us On

You are receiving this email as you signed up for our newsletters.

Want to change how you receive these emails?

You can Unsubscribe or Update your preferences